Strona główna

Oferta

Kontakt

Oferta

Nie masz czasu na kontakt? Zawsze możesz zawrzeć ubezpieczenie sam; kopiując podany link lub klikając w tytuł ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW

Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd. Spraw, aby tak pozostało – wybierz najlepsze ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii i skorzystaj z naszego innowacyjnego zakresu.

Ubezpieczenie OZE

Jest to ubezpieczenie OC, zawierane w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, jak również z posiadaniem rzeczy, które są niezbędne i wykorzystywane do prowadzenia firmy.

Ubezpieczenie firmowe

Ubezpieczenie grupowe w pracy to rodzaj ubezpieczenia, które jest oferowane przez pracodawców jako benefit dla swoich pracowników. Pracodawca pokrywa całość lub część kosztów ubezpieczenia, a pracownicy pokrywają pozostałą część składki na ubezpieczenie.

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenie turystyczne to dobrowolne ubezpieczenie na czas podróży w Polsce i za granicą, które pokrywa przede wszystkim koszty leczenia oraz chroni w razie nieszczęśliwych zdarzeń.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie na życie to polisa, która wspiera finansowo bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Osoba, która wykupiła polisę, wpłaca co miesiąc ustaloną składkę, a gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionym w polisie osobom odpowiednie świadczenie.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie NNW – rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenia samochodowe

Oferuję polisy ubezpieczeniowe dla pojazdów, które chronią klientów w przypadku wypadków, kradzieży, uszkodzeń lub innych sytuacji nieprzewidzianych.

Ubezpieczenia zdrowotne

Zapewniam kompleksową ochronę zdrowotną dla klientów indywidualnych i firm, obejmującą wizyty u lekarza, hospitalizację, leki, zabiegi medyczne i wiele innych.

Ubezpieczenia majątkowe

Oferuję polisy ubezpieczeniowe dla nieruchomości, takie jak domy, mieszkania, biura i inne budynki. Ubezpieczenia majątkowe chronią klientów przed stratami wynikającymi z pożaru, zalania, kradzieży, uszkodzeń i innych ryzyk związanych z ich własnością. Zapewniamy pełną ochronę dla majątku naszych klientów, aby mogli spać spokojnie.